Вища школа


Вища школа

Вища освіта України і Болонський процес. Навчальний посібник.
ТОП-20

Вища освіта України і Болонський процес. Навчальни...

Пропонований навчальний посібник містить інформацію про основні етапи формування та впровадження принципів Болонського процесу, завдання та шляхи адаптації вищої освіти України в європейський..

63,75 грн.

Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність в галузі фольклористики, літературознавства та мовознавства. Вид. 2-ге, доп. і перероб.
ТОП-20

Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність в галуз...

У пропонованому виданні розглянуто життя та наукову діяльність В.М. Гнатюка — українського етнографа, фольклориста, мовознавця, літературознавця, мистецтвознавця, перекладача та громадського ..

118,50 грн.

Вправи з гантелями. Методичні рекомендації.
ТОП-20

Вправи з гантелями. Методичні рекомендації....

У посібнику запропоновано понад 70 вправ з гантелями; орієнтовні комплекси вправ для різного рівня фізичної підготовленості дітей середнього і старшого шкільного віку та дорослих; методики ро..

16,50 грн.

Вправи з гирями. Навч. посіб.
ТОП-20

Вправи з гирями. Навч. посіб....

У посібнику запропоновано понад 80 вправ з гирями; подано орієнтовні комплекси вправ для різного рівня підготовленості дітей старшого шкільного віку та дорослих, методики розвитку силових яко..

33,00 грн.

Вступ до педагогічної професії. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти.
ТОП-20

Вступ до педагогічної професії. Навчальний посібни...

У навчальному посібнику розглянуто особливості педагогічної діяльності, сформульовано вимоги до особистості вчителя, охарактеризовано сучасну загальноосвітню школу. Розкрито також проблеми пі..

33,00 грн.

Гімнастика. Індивідуальна та самостійна робота студентів (на прикладі технології графічного конструювання, ситуаційного моделювання, ступеневого навч.
ТОП-20

Гімнастика. Індивідуальна та самостійна робота сту...

У монографії висвітлюються основні положення самостійного опанування студентами навчального матеріалу з предмету «Гімнастика — методика викладання» в процесі засвоєння модулів (індивідуальна ..

67,50 грн.

Гістологія з основами ембріології: Навчальний посібник.
ТОП-20

Гістологія з основами ембріології: Навчальний посі...

Навчальний посібник "Гістологія з основами ембріології" містить оригінальний матеріал про будову тканин тваринного і людського організмів, компонентів тканин — клітин і про ембріональний розв..

22,50 грн.

Граматика німецької мови. Passiv: Навчальний посібник.
ТОП-20

Граматика німецької мови. Passiv: Навчальний посіб...

Мета довідника — допомогти учням та студентам у засвоєнні такої важливої форми граматики німецької мови, як пасив. Посібник складається з двох частин. У першій з них подано загальну характери..

28,50 грн.

Давня історія України: Ілюстрована історія України в художньо-історичних образах. Хрестоматія.
ТОП-20

Давня історія України: Ілюстрована історія України...

Уривки з художніх творів, літописів, зразків науково-популярної літератури супроводжено коментарями упорядника, який у такий спосіб прагнув подати історію України від найдавніших часів до Киї..

99,75 грн.

Дерматоглифика, здоровье, спорт: монография
ТОП-20

Дерматоглифика, здоровье, спорт: монография...

В монографии впервые систематизированы материалы изучения дерматоглифики человека в медицине, физическом воспитании и спорте. Приведена методика ее изучения. Описаны особенности формирования ..

148,50 грн.

Диференціальні рівняння: методи розв’язування.
ТОП-20

Диференціальні рівняння: методи розв’язування....

Посібник містить короткі теоретичні відомості з теорії зви- чайних диференціальних рівнянь та їхніх систем, приклади розв’язування завдань та задачі для самостійного розв’язування. Для студен..

39,75 грн.

Еволюційне вчення: Лабораторний практикум.
ТОП-20

Еволюційне вчення: Лабораторний практикум....

Посібник містить лабораторний матеріал основних розділів предмету згідно з навчальною програмою для біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації...

20,25 грн.

Економетричний аналіз діяльності підприємств. Навчальний посібник
ТОП-20

Економетричний аналіз діяльності підприємств. Навч...

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та практичні засади економетричного аналізу діяльності підприємств. Теоретичний матеріал підкріплено практичним застосуванням комп’ютерних програ..

120,00 грн.

Жива вода рисунка.
ТОП-20

Жива вода рисунка.

Посібник присвячено проблемам методології, естетики і методики короткочасного рисунка та начерку. Автор вважає ці види рисунка наріжним каменем формування рисувальника-митця, основою набуття ..

91,50 грн.

Журналістська майстерність: навчальний посібник
ТОП-20

Журналістська майстерність: навчальний посібник...

У посібнику вміщено практичні матеріали до курсу “Журналістська майстерність” для студентів 2-6 курсів факультету журналістики, взяті з газетних публікацій різних років та написані Юрієм Ботн..

88,50 грн.

Зіставні переклади поезій: навчальний посібник до курсів стилістики та перекладу
ТОП-20

Зіставні переклади поезій: навчальний посібник до ...

Навчальний посібник до курсів стилістики (розділ «Інтерпретація тексту») та перекладу призначений для студентів факультетів іноземних мов та філологічних факультетів вищих навчальних закладів..

88,50 грн.

Заповідне лісознавство. Навчальний посібник.
ТОП-20

Заповідне лісознавство. Навчальний посібник....

У навчальному посібнику вперше на науковому та еколого-освітньому рівні представлено системний погляд на феномен сучасного заповідного лісознавства. Найбільш повно узагальнено знання про запо..

109,50 грн.

Заповідне паркознавство. Навчальний посібник
ТОП-20

Заповідне паркознавство. Навчальний посібник...

У навчальному посібнику вперше визначено наукову та освітню сутність заповідного паркознавства, окреслено основні періоди історії заповідання садово-паркових об’єктів, проаналізовано сучасні ..

126,00 грн.

Збір та аналіз інформації: навчальний посібник
ТОП-20

Збір та аналіз інформації: навчальний посібник...

Поданий навчальний посібник відповідає навчальним програмам, національним стандартам і призначений для викладання дисциплін напряму «Безпека підприємницької діяльності». У книзі доступно викл..

123,00 грн.

Знайомі незнайомці та їхні цілющі соки
ТОП-20

Знайомі незнайомці та їхні цілющі соки...

Пропоноване видання містить характеристику ово- чевих та плодово-ягідних рослин, рекомендації щодо збирання, використання та виготовлення з них напоїв, які слід вживати при різних захворюванн..

31,50 грн.

Зоологія безхребетних. Лабораторний практикум. Посібник для студентів біологічних спеціальностей.
ТОП-20

Зоологія безхребетних. Лабораторний практикум. Пос...

До посібника включено теми лабораторних занять з основних розділів зоології безхребетних тварин. Викладений матеріал сповна відповідає навчальній програмі з курсу “Зоологія безхребетних” для ..

25,50 грн.

Испытание рингом.
ТОП-20

Испытание рингом.

Быть может, не всё, о чем мы расскажем в этой книге, было именно так. Где-то, может быть, нарушен хронологический порядок, а с анализом ситуаций многие вообще могут не согласиться. Оставляем ..

72,75 грн.

Кадрова документація. Порадник сучасного менеджера освіти.
ТОП-20

Кадрова документація. Порадник сучасного менеджера...

Посібник містить матеріали, які допоможуть усунути труднощі у веденні кадрової документації, а саме: чітко розмежовувати кадрову документацію від основної; юридично обґрунтовувати трудові пра..

49,50 грн.

Критика. Літературознавство. Вибране
ТОП-20

Критика. Літературознавство. Вибране...

Ростислав Доценко (1931–2012) — політв’язень ГУЛАГу в 1953–1963 роках, правозахисник, упродовж 1964–2012 років був активним учасником українського літературного процесу. За часів радянського..

135,00 грн.

Культура мови: від теорії до практики: монографія
ТОП-20

Культура мови: від теорії до практики: монографія...

У монографії схарактеризовано засадничі положення культури мови в оновленій парадигмі наукових знань. Репрезентовано культуру мови як лінгвістичну дисципліну, зорієнтовану на нормативний і як..

142,50 грн.

Культурологія: навчальний посібник
ТОП-20

Культурологія: навчальний посібник...

Посібник укладено відповідно до чинної програми Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Він містить тестові завдання закритого типу, питання для самоперевірки та культурологічн..

33,00 грн.

Курсова робота з української мови. Навч. -метод. посібник.
ТОП-20

Курсова робота з української мови. Навч. -метод. п...

У посібнику з’ясовуються особливості організації наукового дослідження при написанні курсових робіт із української мови. Тут подано методичні рекомендації стосовно таких його основних етапів,..

8,25 грн.

Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. 2011, Вип. 1
ТОП-20

Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження л...

До збірника «Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва» ввійшли матеріали Міжнародного симпозіуму «Література. Діти. Час», організованого Центром дослід..

47,25 грн.

Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 2
ТОП-20

Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження л...

До збірника «Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва» увійшли матеріали Міжнародного симпозіуму «Література. Діти. Час», який відбувся 1–5 червня 2011..

47,25 грн.

Показано 31 по 60 з 167 (Всього сторінок 6)