Вища школа


Вища школа

Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Вип. 3
ТОП-20

Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження л...

До збірника “Література. Діти. Час. Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва” ввійшли матеріали Міжнародного симпозіуму «Література. Діти. Час», який відбувся 21–25 травня 20..

47,25 грн.

Лабораторні заняття з систематики рослин.
ТОП-20

Лабораторні заняття з систематики рослин....

У посібнику викладено необхідний теоретичний матеріал, мету, завдання, об’єкти і методичні рекомендації для організації та проведення лабораторних занять з курсу систематики вищих рослин. Под..

49,50 грн.

Лабораторний практикум з методики навчання математики: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
ТОП-20

Лабораторний практикум з методики навчання математ...

У посібнику містяться лабораторні роботи з методики навчання математики, що відповідають державному освітньому стандарту та навчальному плану підготовки вчителів математики освітньо-кваліфіка..

67,50 грн.

Латинська мова; посібник для студентів гуманітарних спеціальностей.
ТОП-20

Латинська мова; посібник для студентів гуманітарни...

Посібник містить пояснення найважливіших граматичних положень латинської мови, які ілюструються відповідними таблицями й зразками відмінювання та дієвідмінювання. До кожної теми подано грамат..

42,00 грн.

Лексикологія німецької мови як другої іноземної.
ТОП-20

Лексикологія німецької мови як другої іноземної....

Навчальний посібник призначений для студентів молодших курсів германістики, заочних відділень та тих, хто вивчає німецьку мову як другу спеціальність. У кожному з десяти розділів подано теоре..

49,50 грн.

Лексикологія німецької мови. Лекції та семінари: Навчальний посібник
ТОП-20

Лексикологія німецької мови. Лекції та семінари: Н...

Посібник укладено відповідно до навчальної програми з лексикології. Він складається з двох розділів: «Вчення про слово» та «Вчення про словниковий склад»; містить 21 лекцію, що входять у 9 зм..

118,50 грн.

Лекційно-практичний курс із дисципліни
ТОП-20

Лекційно-практичний курс із дисципліни "Методика н...

У навчально-методичному посібнику подаються лекційно-практичні матеріали з методики вивчення мовної теорії та розвитку зв’язного мовлення молодших школярів. Матеріали посібника відповідають в..

52,50 грн.

Лекційно-практичний курс із дисципліни
ТОП-20

Лекційно-практичний курс із дисципліни "Методика н...

У навчально-методичному посібнику подаються лекційно-практичні матеріали з методики навчання грамоти та методики літературного читання. Матеріали посібника відповідають вимогам МОН України, Д..

118,50 грн.

Лекційно-практичний курс з дисципліни
ТОП-20

Лекційно-практичний курс з дисципліни "Технології ...

У посібнику подано розгорнуті лекції з дисципліни «Технології вивчення галузі «Мова і література». Окрім теоретичного матеріалу про інноваційні педагогічні технології пропонуються також орієн..

52,50 грн.

Між наукою і політикою. Історіографічні студії про вчених-концептуалістів
ТОП-20

Між наукою і політикою. Історіографічні студії про...

Книга розповідає про суспільно-політичні погляди на українське суспільство, видатних істориків та мислителів національного життя кінця ХІХ – другої половини ХХ ст.: В. Антоновича, О. Конисько..

148,50 грн.

Математика в початкових класах. Культура усного та писемного мовлення.
ТОП-20

Математика в початкових класах. Культура усного та...

У книзі, яка є результатом багаторічної роботи автора в системі вищої освіти і аналізу робіт відомих вчених, психологів, педагогів, дидактів, розглядаються питання формування практичних умінь..

9,00 грн.

Математика. Вступ до спеціальності: навч. посібн. для студ. мат. спец. вищих навч. закл.
ТОП-20

Математика. Вступ до спеціальності: навч. посібн. ...

У посібнику дається уявлення про предмет математики, її місце в системі наук, роль, яку відіграє математика у пізнанні світу, і моделювання як метод такого пізнання. Велика увага приділена пр..

85,50 грн.

Математика. Навчальний посібник для напряму підготовки 6. 010102
ТОП-20

Математика. Навчальний посібник для напряму підгот...

Посiбник пiдготовлено вiдповiдно до чинних стандартiв галузi знань «Педагогiчна освiта» напряму пiдготовки «Початкова освiта». До посiбника включено теоретичний матерiал, який призначається д..

63,00 грн.

Математичні методи в економіці. Навчальний посібник.
ТОП-20

Математичні методи в економіці. Навчальний посібни...

У посібнику розглянуто математичні методи дослідження економічних про- цесів в умовах дії випадкових чинників, опанування яких дозволить сформувати систему знань і практичних навичок з економ..

82,50 грн.

Математичні олімпіади: просте і складне поруч. Навч. посіб.
ТОП-20

Математичні олімпіади: просте і складне поруч. Нав...

Посібник призначений для проведення факультативної роботи з математики та для підготовки до участі у математичних олімпіадах. У посібнику описано основні методи та ідеї розв’язування олімпіад..

51,00 грн.

Методика викладання математики в початкових класах (М): навчальний посібник. Вид. 4-е, доп., пер.
ТОП-20

Методика викладання математики в початкових класах...

У пропонованому посібнику розглянуто основні питання методики викладання математики відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, чинної програми початкових класів і програм..

114,00 грн.

Методика викладання української мови. Рекоменд. до викон. наук. -дослід. темат. Навч. -метод. посіб.
ТОП-20

Методика викладання української мови. Рекоменд. до...

У посібнику визначено роль і значення наукової роботи в професійній підготовці майбутнього вчителя. Він містить консультативний матеріал до виконання роботи з методики навчання української мо..

82,50 грн.

Методика виховної роботи: навч. посібник
ТОП-20

Методика виховної роботи: навч. посібник...

У посібнику висвітлено теоретичні основи методики виховної роботи у вигляді логіко-структурних схем: зміст та особливості виховання; форми, методи і напрями виховання, їх характеристику; план..

67,50 грн.

Мистецтво витинанки та аплікації: Навчальний посібник.
ТОП-20

Мистецтво витинанки та аплікації: Навчальний посіб...

Навчальний посібник "Мистецтво витинанки та аплікації" адресовано студентам художньо-педагогічних та художньо-графічних факультетів вищих навчальних закладів, учням і вчителям загальноосвітні..

49,50 грн.

Михайло Васильович Богданович. Матеріали Всеукраїнських педагогічних читань
ТОП-20

Михайло Васильович Богданович. Матеріали Всеукраїн...

Запропонований збірник, присвячений видатному вченому-педагогу М.В. Богдановичу, містить нарис його життя і науково-педагогічної діяльності, спогади колег, учнів, друзів, хронологічний покажч..

28,50 грн.

Морфеміка і словотвір сучасної української мови: самостійна та індивідуальна робота
ТОП-20

Морфеміка і словотвір сучасної української мови: с...

У посібнику вміщено тексти самостійних робіт, індивідуальні науково-дослідні завдання (ІНДЗ), тести з курсу «Морфеміка і словотвір». Запропоновані завдання складені відповідно до чинної прогр..

45,00 грн.

Мотивація і мотиви.
ТОП-20

Мотивація і мотиви.

Навчальний посібник присвячується основним питанням теорії й методології вивчення мотивації і мотивів людини. Особливу увагу приділено аналізу уявлень про сутність мотиву, його структурі та р..

292,50 грн.

Навчально-тренувальні вправи з синтаксису простого речення з принагідним повторенням елементів інших тем шкільної програми
ТОП-20

Навчально-тренувальні вправи з синтаксису простого...

Добірка навчально-тренувальних вправ із синтаксису простого речення призначена для учнів старших класів, абітурієнтів та студентів, які опановують навчальну дисципліну “Українська мова (за пр..

22,50 грн.

Навчально-тренувальні вправи з синтаксису складного речення
ТОП-20

Навчально-тренувальні вправи з синтаксису складног...

Добірка навчально-тренувальних вправ з синтаксису складного речення зі схемами їх будови призначена для учнів старших класів, абітурієнтів, студентів, які опановують навчальну дисципліну «Укр..

18,00 грн.

Народна пісенна творчість в Україні. Навч. посібник для студентів гуманітарних спеціальностей вищих та сер. навч. закладів
ТОП-20

Народна пісенна творчість в Україні. Навч. посібни...

До посібника увійшли обрядові, календарні, історичні, родинно-побутові пісні, українські думи, балади, козацькі, січові, повстанські, рекрутські, наймитські, бурлацькі, чумацькі, жартівливі, ..

94,50 грн.

Облік і аудит у страхових організаціях: навч. посіб. 2-ге вид., випр.
ТОП-20

Облік і аудит у страхових організаціях: навч. посі...

Посібник розраховано для підготовки студентів, слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, працівників бухгалтерій страхового бізнесу, які вже засвоїли теорію бухг..

135,00 грн.

Організація методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін: методичний посібник
ТОП-20

Організація методичного об’єднання вчителів суспіл...

Посібник містить методичне і нормативно-правове забезпечення шкільного методичного об’єднання суспільствознавчих дисциплін, а також зміст, план його роботи. Для вчителів суспільствознавчих ди..

82,50 грн.

Основи інформатики. Посібник для студентів.
ТОП-20

Основи інформатики. Посібник для студентів....

Посібник адресовано студентам педагогічних вищих закладів освіти, які навчаються за спеціальністю «Інформатика». Він буде корисним для вчителів інформатики, а також усіх, хто цікавиться вихід..

12,00 грн.

Основи вікової психології. Навчальний посібник.
ТОП-20

Основи вікової психології. Навчальний посібник....

У посібнику розглянуто основні теоретичні концепції провідних вітчизняних та зарубіжних вчених в області індивідуального розвитку людської психіки, охарактеризовано закономірності її формуван..

17,25 грн.

Показано 61 по 90 з 167 (Всього сторінок 6)