Вища школа


Вища школа

Основи вжиткової творчості і методика викладання: Навчальний посібник
ТОП-20

Основи вжиткової творчості і методика викладання: ...

За модульною системою викладено основні методики художнього навчання основ декоративного розпису тканин, художнього оброблення паперу, ручного ткацтва, клаптикової композиції. Значну увагу пр..

102,00 грн.

Основи математичного моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів. Навч. посіб.
ТОП-20

Основи математичного моделювання економічних, екол...

У пропонованому посібнику викладено засадничі принципи та найпоширеніші методи математичного моделювання соціально-економічних та екологічних процесів. Зокрема, описано класичні аналітичні мо..

63,00 грн.

Основи медичних знань туриста. Навчальний посібник.
ТОП-20

Основи медичних знань туриста. Навчальний посібник...

У навчально-методичному посібнику стисло і доступно викладено основні правила особистої гігієни та харчування туриста, форми, методику та техніку виконання самомасажу в поході, основи реаніма..

24,00 грн.

Основи охорони праці користувачів персональних комп’ютерів: навчальний посібник для студентів ВНЗ та інженерів-практиків
ТОП-20

Основи охорони праці користувачів персональних ком...

Посібник укладено відповідно до типової програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці», затвердженої Міністерством освіти і науки України 31 липня 1997 року, адаптовано до нової редак..

43,50 грн.

Основи охорони праці. Виконання вантажно-розвантажувальних робіт: навчальний посібник для студентів ВНЗ та інженерів-практиків
ТОП-20

Основи охорони праці. Виконання вантажно-розвантаж...

Посібник укладено відповідно до типової програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці», затвердженої Міністерством освіти і науки України 31 липня 1997 року, адаптовано до нової редак..

43,50 грн.

Основи охорони праці. Експлуатація виробничого устаткування: навчальний посібник для студентів ВНЗ та інженерів-практиків
ТОП-20

Основи охорони праці. Експлуатація виробничого уст...

Посібник укладено відповідно до типової програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці», затвердженої Міністерством освіти і науки України 31 липня 1997 року, адаптовано до нової редак..

39,00 грн.

Основи охорони праці. Експлуатація стаціонарних і рухомих електростанцій: навчальний посібник для студентів ВНЗ та інженерів-практиків
ТОП-20

Основи охорони праці. Експлуатація стаціонарних і ...

Посібник укладено відповідно до типової програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці», затвердженої Міністерством освіти і науки України 31 липня 1997 року, адаптовано до нової редак..

39,00 грн.

Основи охорони праці. Експлуатація трубогонів, балонів і систем під тиском: Навчальний посібник для студентів ВНЗ та інженерів-практиків
ТОП-20

Основи охорони праці. Експлуатація трубогонів, бал...

Посібник укладено відповідно до типової програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці», затвердженої Міністерством освіти і науки України 31 липня 1997 року, адаптовано до нової редак..

43,50 грн.

Основи охорони праці: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
ТОП-20

Основи охорони праці: навчальний посібник для студ...

Посібник укладено відповідно до типової програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці», затвердженої Міністерством освіти і науки України, адаптовано до нової редакції Закону України ..

88,50 грн.

Охорона праці та медицина катастроф: навчальний посібник для студентів ВНЗ та інженерів-практиків
ТОП-20

Охорона праці та медицина катастроф: навчальний по...

Посібник укладено відповідно до типової програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці», затвердженої Міністерством освіти і науки України 31 липня 1997 року, адаптовано до нової редак..

43,50 грн.

Охорона праці та пожежна безпека: навчальний посібник для студентів ВНЗ та інженерів-практиків
ТОП-20

Охорона праці та пожежна безпека: навчальний посіб...

Посібник укладено відповідно до типової програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці», затвердженої Міністерством освіти і науки України 31 липня 1997 року, адаптовано до нової редак..

43,50 грн.

Педагогіка: загальна та мистецька. Навчальний посібник.  (Т)
ТОП-20

Педагогіка: загальна та мистецька. Навчальний посі...

У посібнику розкрито сучасні досягнення теорії і практики викладання дисциплін художньо-естетичного циклу; висвітлено методологічні засади організації навчально-виховного процесу, культуролог..

43,50 грн.

Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти.
ТОП-20

Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищи...

У навчальному посібнику викладені основні питання загальних основ педагогіки, теорії виховання й навчання учнів та управління навчально-виховним процесом у загальноосвітній школі. До кожної т..

58,50 грн.

Педагогічна практика: 35 порад студентові-філологові
ТОП-20

Педагогічна практика: 35 порад студентові-філолого...

У посібнику подано відповіді на найпоширеніші запитання, які виникають у студентів-філологів перед педагогічною практикою в школі. Для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закл..

43,50 грн.

Позакласна робота з біології: Навчальний посібник.
ТОП-20

Позакласна робота з біології: Навчальний посібник....

У посібнику подано цікаві та оригінальні розробки виховних і позакласних заходів — вікторин, тематичних вечорів, диспутів, КВК та ігор. Для організаторів позакласної роботи, вчителів хімії та..

32,25 грн.

Політична географія та геополітика України: Навчальна посібник.
ТОП-20

Політична географія та геополітика України: Навчал...

Це перший навчальний посібник для вивчення політичної географії України в контексті її геополітичних проблем. У посібнику розкрито предмет і завдання політичної географії та геополітики, їхнє..

102,00 грн.

Політологія. Семінар. Видання друге, доповнене
ТОП-20

Політологія. Семінар. Видання друге, доповнене...

Посібник охоплює основний спектр політики, політичних відносин, та їх роль і функції в суспільстві. Поетапно викладено основні напрямки становлення політології як науки, а також актуальні пит..

67,50 грн.

Правове регулювання відносин між громадськістю та органами місцевої влади
ТОП-20

Правове регулювання відносин між громадськістю та ...

У запропонованій книзі висвітлено роль і вплив громадських інституцій у формуванні місцевих самоврядних структур, розкрито місце і значущість територіальної громади у взаємодії громадських ін..

84,00 грн.

Практикум з валеології. Методи зміцн. фіз. здор. Навч. -метод. посіб. для студ. вищ. пед. закл.
ТОП-20

Практикум з валеології. Методи зміцн. фіз. здор. Н...

У навчально-методичному посібнику розглянуті актуальні питання використання фізичних вправ людьми різних вікових груп з оздоровчою метою, при профілактиці остеохондрозу, юнацького кіфозу, кор..

10,50 грн.

Практикум з валеології. Основи долікарської допомоги. Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів, вчителів та учнів
ТОП-20

Практикум з валеології. Основи долікарської допомо...

Мета навчально-методичного посібника — дати знання про основні методи і прийоми надання невідкладної допомоги при нещасних випадках, травмах, кровотечах, отруєннях і загрозливих для життя та ..

12,75 грн.

Практикум з психогенетики. Навчальний посібник
ТОП-20

Практикум з психогенетики. Навчальний посібник...

У навчальному посібнику викладено зміст практикуму з психогенетики та навчально-методичного комплексу з даної навчальної дисципліни. У практикумі наведено зміст лекцій. Розгляд теоретичних пи..

141,75 грн.

Практичні заняття з української мови для студентів юридичних спеціальностей.
ТОП-20

Практичні заняття з української мови для студентів...

У посібнику запропоновано систему практичних занять з курсу “Українська мова за професійним спрямуванням” комплексного характеру, яка передбачає поєднання аудиторної, самостійної та індивідуа..

18,00 грн.

Природознавство. Щоденник спостережень. Навчально-польова практика.
ТОП-20

Природознавство. Щоденник спостережень. Навчально-...

У щоденнику-зошиті подано характеристику основних етапів проведення навчально-польової практики відповідно до чинних навчальних програм. Мета посібника — допомогти студентам глибше ознайомити..

19,50 грн.

Природознавчі конспекти лекцій: від загального до локального
ТОП-20

Природознавчі конспекти лекцій: від загального до ...

У книзі викладено конструктивно-теоретичні основи дослідження загальних географічних закономірностей, принципів і методів територіальної диференціації земної поверхні; запропонована схема лан..

28,50 грн.

Прискорений курс англійської розмовної мови
ТОП-20

Прискорений курс англійської розмовної мови...

У посібнику представлено широкий спектр тематичної лексики англійської мови, подано зразки діалогів, що містять найбільш поширені лексичні одиниці повсякденного мовлення, та вправи різного ст..

27,75 грн.

Психологія мас. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
ТОП-20

Психологія мас. Навчальний посібник для студентів ...

Посібник розроблено на основі авторського курсу та програми «Психологія мас. Спеціальність: 6.030200 Журналістика» для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів. Посібник р..

72,00 грн.

Редактор і переклад. Основи видавничої роботи з відтвореними текстами: навчальний посібник
ТОП-20

Редактор і переклад. Основи видавничої роботи з ві...

У посібнику подано суть та основні принципи редакторської роботи з текстами різних видів перекладної літератури, розкрито найважливіші редакційно-видавничі вимоги до перекладача і відтворених..

67,50 грн.

Роялти в Налоговом кодексе Украины: нет термина коварнее на свете
ТОП-20

Роялти в Налоговом кодексе Украины: нет термина ко...

На основе глубокого анализа понятия «роялти» автор приходит к парадоксальному выводу о том, что не все платежи за использование произведений, изобретений, торговых марок и других объектов пра..

18,00 грн.

Свічадо зореслова: Посібник-хрестоматія зі сценічної мови для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв
ТОП-20

Свічадо зореслова: Посібник-хрестоматія зі сценічн...

Посібник-хрестоматія «Свічадо зореслова» пропонує змістовний об’єм- ний матеріал із дисцип ліни «Сценічна мова» для професіонального його опанування та сценічного втілення. Посібник орієнтова..

117,00 грн.

Показано 91 по 120 з 167 (Всього сторінок 6)