Вища школа


Вища школа

Синтаксис сучасної української мови: самостійна та індивідуальна робота. Словосполучення. Просте речення. Просте ускладнене речення: навч. посібник
ТОП-20

Синтаксис сучасної української мови: самостійна та...

У посібнику вміщено завдання для самостійних робіт, індивідуальні науково-дослідні завдання (ІНДЗ), тести, праці для самостійного опрацювання та конспектування, перелік запитань для самоконтр..

79,50 грн.

Скарбничка з германістики: Посібник-порадник для германістів.
ТОП-20

Скарбничка з германістики: Посібник-порадник для г...

Даний посібник-порадник є своєрідним довідником з германістики. Він складається з 16 розділів, які містять навчальний та навчально-методичний матеріал, не відображений в чинних підручниках та..

44,25 грн.

Сленг и перевод.  (Slang & Translation): учебное пособие
ТОП-20

Сленг и перевод. (Slang & Translation): учебн...

Данная книга является пособием, посвященным раскрытию места и роли слэнга в британском варианте английского языка, основах его перевода на русский язык. Из-за недостаточного глубокого изучени..

30,00 грн.

Службові слова в сучасній українській мові.
ТОП-20

Службові слова в сучасній українській мові....

У посібнику розглядаються складні питання вивчення службових слів у сучасній українській мові. З метою глибшого засвоєння теоретичного матеріалу подаються вправи — практичні завдання, що допо..

9,75 грн.

Спадщина тисячоліть: Українська мова. Чим вона багатша за інші?
ТОП-20

Спадщина тисячоліть: Українська мова. Чим вона баг...

У книзі вперше у нашому мовознавстві висвітлено таку актуальну тему як багатство української мови, яку автор ретельно обґрунтовує на основі різноманітних наукових джерел, досліджуючи фонетичн..

29,25 грн.

Спортивна генетика. Підруч. для студ. вищ. навч. закл. фізич. вихов. і спорту.
ТОП-20

Спортивна генетика. Підруч. для студ. вищ. навч. з...

У підручнику викладено загальні основи генетики людини, розглянуто актуальні питання генетики рухової обдарованості, розвитку морфологічних ознак, рухових здібностей, психофізіологічних особл..

200,25 грн.

Спортивний відбір: теорія та практика. У 2 кн. - Книга 1. Теоретичні основи спортивного відбору: Підр.
ТОП-20

Спортивний відбір: теорія та практика. У 2 кн. - К...

У підручнику, що складається з двох книг, на основі сучасних наукових даних розкрито теоретичні й практичні основи спортивного відбору. У першій книзі подано теоретичні основи спортивного від..

174,00 грн.

Спортивний відбір: теорія та практика. У 2 кн. Кн. 2. - Відбір у різні види спорту. Пдручник
ТОП-20

Спортивний відбір: теорія та практика. У 2 кн. Кн....

У підручнику, що складається з двох книг, на базі сучасних наукових даних розкрито теоретичні й практичні основи спортивного відбору. Тут подано теоретичні засади спортивного відбору, розглян..

182,25 грн.

Спортивний туризм. Навчальний посібник.  (М)
ТОП-20

Спортивний туризм. Навчальний посібник. (М)...

У навчальному посібнику висвітлюються основні положення і принципи спортивного туризму, його структура і завдання. Розглянуто умови проведення змагань зі спортивного туризму, спортивного оріє..

45,75 грн.

Спортивний туризм. Навчальний посібник.  (Т)
ТОП-20

Спортивний туризм. Навчальний посібник. (Т)...

У навчальному посібнику висвітлюються основні положення і принципи спортивного туризму, його структура і завдання. Розглянуто умови проведення змагань зі спортивного туризму, спортивного оріє..

51,00 грн.

Статистика. Ймовірність. Комбінаторика: навчальний посібник
ТОП-20

Статистика. Ймовірність. Комбінаторика: навчальний...

Даний навчальний посібник містить елементарний виклад основ описової та математичної статистики, елементів теорії ймовірностей і комбінаторики. Його призначено старшокласникам, студентам техн..

145,50 грн.

Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ і тестів з морфології. Навч. посіб.
ТОП-20

Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ...

Збірник вправ, практичних завдань і тестів з морфології входить до науково-методичного комплексу забезпечення курсу сучасної української літературної мови. Збірник може бути використаний у на..

51,75 грн.

Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ з морфології: Навчальний посібник.
ТОП-20

Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ...

Збірник містить систему вправ та завдань з курсу сучасної української мови з розділу «Морфологія». У ньому подані завдання аналітичного характеру, перелік контрольних питань, рекомендована лі..

38,25 грн.

Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір: навчальний посібник. Вид. 2-ге, переробл. і доп.
ТОП-20

Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Сл...

У навчальному посібнику відповідно до вузівської програми з “Сучасної української літературної мови” запропоновано методику проведення лабораторних занять із “Морфеміки і словотвору”. До кожн..

39,00 грн.

Сучасний Кіплінг - нові акценти інтерпретації: матеріали конференції.
ТОП-20

Сучасний Кіплінг - нові акценти інтерпретації: мат...

Збірник статей, виданий за результатами конференції «Сучасний Кіплінґ — нові акценти інтерпретації», включає статті як провідних українських науковців, так і молодих дослідників творчості Ред..

40,50 грн.

Теорія і методика наукових педагогічних дослід. у фізичному вихованні та спорті: Навч. посіб.
ТОП-20

Теорія і методика наукових педагогічних дослід. у ...

У посібнику викладено логіку наукового дослідження, його методологічні основи, методику й методи; подана характеристика педагогічного експерименту, спостереження, опитування та тестування. По..

52,50 грн.

Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина. 1.
ТОП-20

Теорія і методика фізичного виховання школярів. Ча...

У підручнику викладено основні поняття теорії і методики фізичного виховання, його мету і завдання, засоби, принципи і методи, загальні основи навчання та методику удосконалення фізичних якос..

52,50 грн.

Теорія і методика фізичного виховання школярів: навч. посіб.: в 2 ч. Ч. 2
ТОП-20

Теорія і методика фізичного виховання школярів: на...

У підручнику викладено основні поняття теорії і методики фізичного виховання, його мету і завдання, засоби, принципи і методи, загальні основи навчання та методику вдосконалення фізичних якос..

52,50 грн.

Теоретичні основи автоматики: Навчальний посібник
ТОП-20

Теоретичні основи автоматики: Навчальний посібник...

Подано визначення і термінологію, класифікаційні та функціональні озна- ки схем та систем автоматики; розглянуто властивості і характеристики основ­ них елементів автоматичних систем, загальн..

55,50 грн.

Теоретична граматика сучасної англійської мови.
ТОП-20

Теоретична граматика сучасної англійської мови....

Посібник з теоретичної граматики сучасної англійської мови призначений для студентів заочного відділення факультетів іноземних мов...

27,75 грн.

Територія боксу
ТОП-20

Територія боксу

У книжці комплексно і доступно описано шляхи становлення людини, яка хоче займатись боксом. Подано методичні рекомендації, навчальну теорію боксу, комплекс вправ для тре-нувань, пропозиції що..

64,50 грн.

Терміни і поняття у фізичній культурі: навчальний посібник
ТОП-20

Терміни і поняття у фізичній культурі: навчальний ...

У навчальному посібнику викладено основи методології визначення понять і термінів у фізичній культурі. Подано тлумачення основних термінів і понять навчальних та наукових дисциплін психолого-..

60,00 грн.

Технології наукових досліджень у фізичній культурі: підручник для студентів вищих навчальних закладів: у 2 кн. Кн. 1.
ТОП-20

Технології наукових досліджень у фізичній культурі...

Пропоноване видання, що складається із двох книг, на основі сучасних даних розкриває технології наукових досліджень у фізичній культурі. У першій книзі подано загальне уявлення про науку, мет..

180,00 грн.

Технології наукових досліджень у фізичній культурі: підручник для студентів вищих навчальних закладів: у 2 кн. Кн. 2
ТОП-20

Технології наукових досліджень у фізичній культурі...

Пропоноване видання, що складається із двох книг, на основі сучасних даних розкриває технології наукових досліджень у фізичній культурі. У другій книзі підручника розкрито зміст самостійної н..

525,00 грн.

Українські Карпати. Ландшафтно-рекреаційні ресурси
ТОП-20

Українські Карпати. Ландшафтно-рекреаційні ресурси...

У книзі викладено конструктивно-теоретичні основи ландшафтно-рекреаційного природокористування, подано характеристику природно-ресурсного потенціалу ландшафтів Карпатського рекреаційного регі..

49,50 грн.

Українські скансени. Історія виникнення, експозиції, проблеми розвитку.
ТОП-20

Українські скансени. Історія виникнення, експозиці...

У книзі в науково-популярній формі подано інформацію про архітектурно-побутову спадщину українського народу та проблеми збереження її найцінніших зразків. Тут описано українські музеї просто ..

15,00 грн.

Українська діалектологія: Практикум: навчально-методичний посібник
ТОП-20

Українська діалектологія: Практикум: навчально-мет...

У посібнику подано методичні рекомендації до практичних занять з діалектології: запропоновано тематику практичних занять, тести до окремих тем, схему аналізу діалектних текстів, варіанти конт..

37,50 грн.

Українська література перших десятиріч ХХ ст: філософські проблеми.
ТОП-20

Українська література перших десятиріч ХХ ст: філо...

У книзі досліджується філософська проблематика в українській літературі кінця ХІХ — перших десятиріч ХХ століття. Особлива увага звертається на українську драматургію цього періоду. В полі зо..

26,25 грн.

Українська мова з методикою навчання в початкових класах. Інтегрований курс (Т)
ТОП-20

Українська мова з методикою навчання в початкових ...

Даний посібник адресовано викладачам вищих навчальних закладів, майбутнім учителям, вихователям груп продовженого дня, батькам, які мають бажання поглиблено вивчати мову зі своїми дітьми...

48,75 грн.

Показано 121 по 150 з 167 (Всього сторінок 6)